Webprøver til dansk 7-9.gyldendal.dk

ISBN: 978-87-020-8150-3

© 2012 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på webprøver til dansk 7-9.gyldendal.dk er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret.

Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget - bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. Der skal afregnes Copydan-vederlag af print og kopier.

Forlagsredaktion: Karen Dinesen

Teknisk tilrettelæggelse og udvikling: Aventure og Gyldendal Web

Forfatter: Søren Aksel Sørensen