Kolofon

© 2016 Gyldendal A/S, København

Rettighedshavere er oplyst i de enkelte i-bøger.

Print og fotokopier af indhold fra læremidlet er belagt med CopyDan-vederlag.