Regelmæssige verber, le présent

Skriv selv den korrekte form af det angivne verbum på stregen. Tryk på ENTER for at kontrollere dine svar.

Korrekte svar bliver grønne, forkerte svar bliver røde. Ret de røde svar. Brug evt. bøjningsoversigterne bag i tekstbogen (side 95-101). Når alle svar er grønne, kan du trykke på Næste og få fem nye sætninger frem. Fortsæt så længe, du vil.

Tælleren i det blå felt viser, hvor mange procent korrekte svar du har. Kun dit første forsøg tæller med.


1. bøjning
2. bøjning
3. bøjning