Allez hop ! 5. klasse

© 2015 Gyldendal A/S, København
Forlagsredaktion: Per Frandsen
Forfattere: Jytte Bech Dürrfeld, Matts Winblad & Eva Österberg
Sproglig konsulent: Ulla Ringgaard
Grafiker: Jeanette Thorup
Webopgaver: Gyldendal-web
 
Allez hop ! 7. klasse

© 2007 Gyldendal A/S, København
Forlagsredaktion: Jens Bendtsen & Jette Brinkel Rosenberg
Forfattere: Jette Brinkel Rosenberg, Matts Winblad & Eva Österberg
Grafiker: Jeanette Thorup & Helen Miller Crafoord
Webopgaver: Lingonet, Turku, Finland og Gyldendal-web
 
Allez hop ! 8. klasse

© 2008 Gyldendal A/S, København
Forlagsredaktion: Jens Bendtsen & Jette Brinkel Rosenberg
Forfattere: Jette Brinkel Rosenberg, Matts Winblad & Eva Österberg
Grafiker: Jeanette Thorup & Helen Miller Crafoord
Webopgaver: Lingonet, Turku, Finland og Gyldendal-web
 
Allez hop ! 9. klasse

© 2009 Gyldendal A/S, København
Forlagsredaktion: Jens Bendtsen & Jette Brinkel Rosenberg
Forfattere: Jette Brinkel Rosenberg, Matts Winblad & Eva Österberg
Grafiker: Jeanette Thorup & Helen Miller Crafoord
Webopgaver: Lingonet, Turku, Finland og Gyldendal-web
 
Brugen og indholdet af abonnement på Allez hop ! er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget - bortset fra eventuelle dokumenter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattet af abonnementet. Der skal afregnes Copydan-verderlag af print og kopier.