Nyt i 2021

Løbende revidering

Læseprøver og retskrivningsprøver bliver løbende gennemgået for at sikre, at vores prøver fortsat lever op til det niveau og den udformning, som kendetegner de officielle prøver. De tre retskrivningsprøver til 9. klasse  Droner i krig og fred, Internettet og Orkanen Sandy er senest opdateret. Vi regner med i løbet af efteråret 2021 at have implementeret nye kommaopgaver i retskrivningsprøverne til 9. klasse.Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål og kommentarer til prøvernes indhold eller finder fejl, kan du skrive til webprøvernes postkasse: webproever_dansk@gyldendal.dkHvis du har tekniske problemer med webprøverne, kan du skrive til vores support: support@gyldendal.dk 

 

Forberedelse til afgangsprøverne

Retskrivningsprøver, læseprøver og læsehastighedsprøver til 7., 8. og 9. klassetrin. 


Eleverne arbejder individuelt med deres læsning og skrivning:

 • Diktaterne er indlæst.

 • Eleven løser opgaverne i eget tempo på computeren.

 • Eleven afslutter prøven, når han/hun er færdig.

 • Elevens resultater gemmes med henblik på evaluering sammen med læreren.

 • Læreren skal ikke bruge tid på at rette besvarelsen.


Læs mere om prøvernes opbygning, og hvordan de fungerer, i lærervejledningen.


Undervisning i tilknytning til prøverne

Med det boglige materiale Prøveklar kommer eleverne bag om opgaverne i webprøverne og dermed prøven efter 9. klasse. Eleverne udvikler deres egne strategier som støtte og sikkerhed ved selve prøven. Det anbefales at bruge bøgerne i undervisningen frem mod afgangsprøven.

Bog og website kan bruges uafhængigt af hinanden.

 

Træning

Webprøverne har et træningsmodul, der giver eleverne mulighed for at træne delområder inden for læsning og retskrivning.

Træningsdelen ligger frit tilgængelig på elevens side og kan tilgås uden booking.

 
proeveklarlaesning_konverteret
proeveklarretskrivning2_konverteret

Fælles mål

Webprøverne i retskrivning og læsning bevæger sig inden for kompetenceområderne Fremstilling og Læsning .FREMSTILLING 

Grundlaget for prøverne i retskrivning er følgende målpar: 

 

Videns-/færdighedsområde: Korrektur 

 • Eleven kan registrere og korrigere egne og andres fejl 

  Eleven har viden om sproglig korrekthed 

 • Eleven kan fremstille tekster med korrekt grammatik og layout 

  Eleven har viden om korrekt grammatik, stavning, tegnsætning og layout

 

Læringsmål 

I en retskrivningsprøve arbejdes der fx mod følgende læringsmål: 

 • Eleven kan anvende korrekt retstavning. 

 • Eleven kan sætte punktum og komma korrekt. 

 • Eleven kan skrive ord i rigtig form. 

 • Eleven kender reglerne for sammensatte ord. 

 • Eleven kan finde og rette stavefejl. 

 • Eleven kan finde udsagnsled og grundled. 

 

LÆSNING 

Grundlaget for prøverne i læsning er følgende målpar: 

 

Videns-/færdighedsområde: Afkodning 

 • Eleven kan variere læsehastighed bevidst efter læseformål og ordkendskab i teksten 

  Eleven har viden om sammenhæng mellem ordgenkendelse og læsehastighed 

 • Eleven kan læse komplekse danske og lånte ord hurtigt og sikkert 

  Eleven har viden om morfemer i låneord 

 • Eleven kan læse komplekse tekster hurtigt og sikkert 

  Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i alle tekster  

 

Videns-/færdighedsområde: Tekstforståelse 

 • Eleven kan sammenfatte informationer fra forskellige elementer i teksten 

  Eleven har viden om tekstelementers opbygning 

 

Læringsmål 

I en læseprøve arbejdes der fx mod følgende læringsmål: 

 • Eleven kan punktlæse, oversigtslæse og nærlæse 

 • Eleven kan finde informationer i en tekst 

 • Eleven kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier 

 • Eleven kan skelne mellem forskellige teksttyper 

 • Eleven kan finde sammenhænge i teksten 

 

 

Videoguide til resultatvisning

 • Du får nemt overblik over elevernes rigtighedsprocent – både individuelt og klassens gennemsnit.

 • Du får nemt og hurtigt overblik over, hvilke områder klassen har scoret højt eller lavt på, og hvordan eleverne har klaret de forskellige delopgaver i testen. 

 • Du har mulighed for at se, hvordan den enkelte elev har klaret sig sammenlignet med klassens samlede gennemsnit eller over tid.

 • Du har mulighed for at sammenligne klassens gennemsnit og udvikling med andre klasser på skolen, sammenligne elever på tværs af skolens klasser og følge klassens og elevens udvikling gennem flere forskellige test. 

 

→ Se videovejledningen