Differentierede prøver og træning til mellemtrinnet

Webprøverne til 5.-6. klasse består af en række læseprøver, retskrivningsprøver med diktater samt en opgavebank med træningsopgaver. Websitet er et test- og træningsmateriale, der giver et solidt billede af den enkelte elevs færdigheder inden for læsning og retskrivning. 

Opgaverne i retskrivning er differentierede på tre niveauer, således at eleven kan træne specifikt på det niveau, han/hun har brug for. 

 

INDHOLD PÅ WEBSITET 

Læseprøver 

Læseprøver til henholdsvis 5. og 6. klasse, hvor eleverne prøves i 

 • at søge enkeltinformation i en tekst 

 • at koble informationer 

 • at læse tekst og grafik sammen 

 • at tolke tekster 

 • at danne inferenser 

 • at sammenfatte ideen med en tekst 

 

Retskrivningsprøver 

Retskrivningsprøver med diktater til henholdsvis 5. og 6. klasse i 3 niveauer. 

 

Træningspgaver 

Træningsopgaver inden for områderne: 

 • bøj udsagnsord 

 • rigtig form 

 • ret en tekst 

 • find ordklassen 

 • sæt komma og punktum 

 • find sætningsled 

 

Om forfatteren

Søren Aksel Sørensen 

Dansklærer gennem 37 år. Fagkonsulent i dansk 1996-2003. Formand for opgavekommission i retskrivning og læsning 2003-2013. 

 

Søren Aksel Sørensen har i tilknytning til webprøverne skrevet bøgerne Øveklar. Læsning og Øveklar. Retskrivning, som er fokuserede hæfter, der giver overblik og hjælper eleven til at finde ud af, hvilket niveau han/hun skal arbejde på. 

 

Tekstdiktat fra Øveklar 

 

Retskrivningsopgaver fra Øveklar  

 

Læs anmeldelse af Webprøverne og Øveklar 

Folkeskolen, anmeldelse

 

 

Andre relevante materialer til dansk på mellemtrinnet

 

Guide til resultatvisning

 • Du får overblik over elevernes rigtighedsprocent – både individuelt og klassegennemsnit. 

 

 • Du får nemt og hurtigt overblik over, hvilke områder klassen har scoret højt eller lavt på, og hvordan eleverne har klaret de forskellige delopgaver i testen. 

 

 • Du har mulighed for at se, hvordan den enkelte elev har klaret sig sammenlignet med klassens samlede gennemsnit. 

 

 • Du har mulighed for at sammenligne klassens gennemsnit og udvikling med andre klasser, sammenligne elever på tværs af klasser og følge klassens og elevens udvikling gennem flere forskellige test. 

 

 

→ Klik hér for at se videovejledningen  

Fælles mål 2015

Webprøverne i retskrivning og læsning bevæger sig inden for kompetenceområderne Fremstilling og Læsning i de forenklede Fælles Mål. 

 

FREMSTILLING  

Grundlaget for prøverne i retskrivning er følgende målpar: 

 

Videns-/færdighedsområde: Korrektur 

 • Eleven kan anvende afsnit og sætte komma 

  Eleven har viden om sætnings- og tekststruktur 

 • Eleven kan stave almindelige ord sikkert 

  Eleven har viden om morfemer, ordklasser, lydfølgeregler og opslagsteknologier 

 

Læringsmål 

I en retskrivningsprøve arbejdes der fx mod følgende nedbrudte læringsmål: 

 • Eleven kan anvende korrekt retstavning 

 • Eleven kan sætte punktum og komma korrekt 

 • Eleven kan skrive ord i rigtig form 

 • Eleven kender reglerne for sammensatte ord. 

 • Eleven kan finde stavefejl. 

 • Eleven kan finde udsagnsled og grundled. 

 

Tegn på læring  

Et overordnet tegn på læring i retskrivningsprøverne kan ses i den faglige progression, når eleven løbende forbedrer sine prøveresultater og anvender sin viden om området og sine færdigheder i de skriftlige produkter. 

 

Mere konkrete tegn på læring kan være: 

 • Eleven gennemgår sine fejl, når prøven afsluttes. 

 • Eleven identificerer fejltyper. 

 • Eleven træner de områder, hvor der opstår flest fejl. 

 

LÆSNING 

Grundlaget for prøverne i læsning er følgende målpar: 

 

Videns-/færdighedsområde: Afkodning 

 • Eleven kan læse ukendte ord ved umiddelbar genkendelse af de mest almindelige orddele 

  Eleven har viden om morfemer og danske ord 

 • Eleven kan læse ukendte ord i fagtekster 

  Eleven har viden om stavemåde og betydning af ord i fagtekster 

 

Læringsmål  

I en læseprøve arbejdes der fx mod følgende nedbrudte læringsmål: 

 • Eleven kan punktlæse, oversigtslæse og nærlæse 

 • Eleven kan finde informationer i en tekst 

 • Eleven kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier 

 • Eleven kan skelne mellem forskellige teksttyper 

 • Eleven kan finde sammenhænge i teksten 

 

Tegn på læring 

Et overordnet tegn på læring i læseprøverne kan ses i den faglige progression, når eleven løbende forbedrer sin læseforståelse og sin læsehastighed og anvender forskellige læseteknikker. 

 

Mere konkrete tegn på læring kan være: 

 • Eleven anvender punktlæsning, når der hurtigt skal findes informationer 

 • Eleven gengiver det centrale i det læste 

 • Eleven skelner mellem forskellige teksttyper 

 • Eleven søger i teksten for at finde svar