Til systemet MATEMATIK FOR LÆRERE er der til dato udkommet fire bøger til fællesdelen af matematiklæreruddannelsen på proffessionshøjskolerne.

 

  • MATEMATIK FOR LÆRERE - GRUNDBOG 1A 
  • MATEMATIK FOR LÆRERE - ARBEJDSKORT 1A

        
 

  • MATEMATIK FOR LÆRERE - GRUNDBOG 1B
  • MATEMATIK FOR LÆRERE - ARBEJDSKORT 1B

       

 

Systemet MATEMATIK FOR LÆRERE er skrevet som lærebogs- og inspirationsmateriale dels til matematiklærer-uddannelsen efter læreruddannelsesloven af 2007 og dels til efteruddannelse af folkeskolens matematiklærere. Systemets fællestitel MATEMATIK FOR LÆRERE er valgt i erkendelse af, at de øgede krav til læreruddannelsen også vil give sig udslag i øgede krav til allerede uddannede lærere. Det er et håb, at der må kunne skaffes midler til den helt nødvendige efteruddannelse af skolens matematiklærere, og titlen hænger sammen den overbevisning, at dette materiale vil kunne finde anvendelse også i denne sammenhæng.