Om Webprøver til matematik – mundtlige oplæg

NYHED: Har du brug for at vurdere dine elevers mundtlige kompetencer inden årskarakteren? Nu er der kommet 2 nye prøveoplæg og 1 nyt øveoplæg, så nu er der 8 øveoplæg og 13 prøveoplæg i alt.De mundtlige oplæg bruges i den daglige undervisning som forberedelse til den mundtlige afgangsprøve i matematik efter 9. klasse eller som prøveoplæg i forbindelse med afgangsprøven.Hvert oplæg vedrører problemstillinger, der er formuleret i enten ’rene’ matematiske eller i ikke-matematiske kontekster. I de ’rene’ matematiske kontekster skal eleverne vise deres matematiske kompetencer og arbejdsmåder indenfor matematikken. I de ikke-matematiske kontekster skal eleverne vise deres matematiske kompetencer og arbejdsmåder i anvendelsessituationer fra dagligliv, samfundsliv og naturforhold.Både elever og lærer får adgang til oplæggene via deres Uni-login.

 

Om forfatterne

lærerbillede

Thomas Kaas

Lektor i matematik, Læreruddannelsen Zahle. Tidligere matematiklærer i grundskolen.

Forfatter til flere lærebøger, cand. pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.

lærerbillede

Heidi Kristiansen

Matematikvejleder og -lærer i grundskolen.

Forfatter til flere lærebøger, cand. pæd. i didaktik (matematik) og medlem af opgavekommissionen i matematik under Ministeriet for Børn og Undervisning.

 

Andre prøvematerialer til matematik