Om Webprøver til geografi

Undervisningsministeriet har vedtaget nye bestemmelser for de digitale prøver (webprøver) i naturfag - gældende fra prøveterminen maj 2020. 
 
De nye bestemmelser handler bl.a. om udvidelse af prøven fra 30 minutter til 60 minutter og består nu af tre temaer inden for kompetenceområderne undersøgelse, modellering samt perspektivering og argumentation.  

Læs evt. mere om de skriftlige udtræksprøver på uvm.dk - under fysik/kemi, biologi og geografi.


De første seks kompetencebaserede prøvesæt til geografi ligger klar til afprøvning. 


Webprøver til geografi indeholder også 15 tidligere prøveforberedende test, der tildeles af læreren. Herudover er der seks øveprøver, som er frit tilgængelige for eleven og kan bruges som elevens eget træningsmateriale. Elever får detaljeret respons på alle besvarelser. Læreren får oplyst resultater på de prøver, som tildeles.

Webprøver til geografi indeholder også 12 emnebaserede test, som prøver elevernes forståelse af gængse faglige områder. Disse webprøver er særdeles velegnet som evaluering.


Resultaterne oplyses umiddelbart efter afsluttet test og vil være tilgængelig for elev såvel som lærer.
 
Webprøver til geografi er webbaseret. Både elev og lærer får adgang til materialet via deres Uni-Login.