Velkommen til "Matematik for lærere" - 4.-10. klassetrin

Du er (formentlig) enten matematiklærer i skolens ældste klasser eller lærerstuderende, der dels har valgt matematik som undervisningsfag, og dels har valgt at specialisere sig i matematikundervisning på mellemtrinnet og i udskolingen.

MODUL 1 - Matematiklæring, tal og algebra

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra på 4. - 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

MODUL 2 - Matematikundervisning og geometri

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med geometri på 4.- 10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

MODUL 3 - Elever med særlige behov og modellering i matematik

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet matematisk modellering på 4.-10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

MODUL 4 - Evaluering og stokastik

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet stokastik på 4.-10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

UNDERSØGE, ARGUMENTERE OG KONSTRUERE - Arbejdskort 1B

Denne bog er et forsøg på at give læseren mulighed for "at undersøge, at konstruere og at argumentere" på egen hånd. Det centrale er altså, at læseren skaffer sig matematiske kompetencer ikke blot ved at læse om matematik, men ved aktivt at arbejde med matematikholdige situationer og problemstillinger. Bogen tænkes brugt sammen med "Kultur, kundskab og kompetence - 1B" i serien "Matematik for lærere". Her kan læseren hente noget af den grundviden, der skal bruges i arbejdet

UNDERSØGE, ARGUMENTERE OG KONSTRUERE - Arbejdskort 1A

Denne bog er et forsøg på at give læseren mulighed for "at undersøge, at konstruere og at argumentere" på egen hånd. Det centrale er altså, at læseren skaffer sig matematiske kompetencer ikke blot ved at læse om matematik, men ved aktivt at arbejde med matematikholdige situationer og problemstillinger. Bogen tænkes brugt sammen med "Kultur, kundskab og kompetence - 1A" i serien "Matematik for lærere". Her kan læseren hente noget af den grundviden, der skal bruges i arbejdet.

 

Matematikundervisning til de ældste...

At undervise skolens ældste elever i matematik er et krævende job. Det indebærer bl.a., at du skal overveje, hvordan matematikundervisning kan forme sig for netop denne gruppe elever.

Arbejdskort

Kapitlerne på "Din i-bog" og de tilhørende arbejdskort – er et bud på et materiale, der kan hjælpe dig til at udvikle de kompetencer (af såvel faglig som didaktisk karakter), som er betingelsen for at kunne leve et langt og lykkeligt liv som matematiklærer i den danske folkeskole.

Faglighed

Du vil ved arbejdet med stoffet blive udfordret på forskellig vis. Dels på din egen faglighed og dels på din opfattelse af og viden om, hvordan en undervisning i faget kan tilrettelægges for skolens ældste elever. Der vil være matematik, du har mødt før, der vil være ny matematik, og der vil være matematiske emner, mange vil opleve som vanskelige.

Materialets læringsmål

I den sidste ende er målet for matematiklæreruddannelsen, at den uddannede lærer har tilegnet sig faglige og didaktiske kompetencer, der sætter ham eller hende i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere en forsvarlig matematikundervisning i grundskolen.

Man lærer matematik ved at udføre matematik

Det primære arbejde med at tilegne sig de faglige og didaktiske kompetencer, der er nødvendige for at kunne møde de udfordringer, som lærerarbejdet vil give, ligger i arbejdet med arbejdskortene. Man udvikler ikke matematiske kompetencer alene ved at læse om matematik, men ved at udføre matematik. I arbejdskortene er der derfor udfordringer, som ligger ud over, hvad man normalt støder på i matematikbøger.
 

Indhold af kapitler på "Matematik for lærere" - 4.-10.- klassetrin

De rødt markerede titler vil løbende blive tilgængelige.

MODUL 3 - Funktioner og modeller

 1. Matematik i anvendelse
 2. Funktionsbegrebet
 3. Matematisk modellering på mellemtrinnet 
 4. Funktioner i skolens ældste klasser
 5. Logaritme-, eksponential- og potensfunktioner
 6. Matematik og hverdagsøkonomi
 7. Det matematisk modelbegreb
 8. Vækstmodeller

MODUL 4 - Stokastik

 1. Statistik 
 2. Sandsynlighed 
 3. Kombinatorik
 4. Den hypergeometriske sandsynlighedfordeling
 5. Binomialfordelinger
 6. Testteori
 
Untitled Document

INFA

Matematikprogrammet INFA + dertilhørende vejledninger og arbejdskort

Zip-fil

 

 

Statistik, i-bog

Regneark til arbejdskortene om statistik

Zip-fil med alle nedenstående filer

 

    Side 2 - Karakterer
    Side 4 - Indkomst i Danmark
    Side 8 - Højder
    Side 11 - Højder 2
    Side 17 - Trafikdrab
    Side 18 - Social- og sundhedspersonale
    Side 19 - Meningsmåling

 

 

Matematisk modellering på mellemtrinnet, i-bog

    Side 6 - Matematikmorgener (Artikel)

 

 

Komplekse tal, i-bog

Zip-fil med alle nedenstående filer 

 

Kompleks ligning

    GeoGebra-fil
    Vejledning - pdf-fil

 

Løsning til binominal ligning

     GeoGebra-fil 
     Vejledning - pdf-fil

 

Kompleks binominal ligning

     GeoGebra-fil

 

z og z i femte

    GeoGebra-fil
    Vejledning - pdf-fil

 

Visualisering i matematik, i-bog

Zip-fil med alle nedenstående filer 

 

Pythagoras

    Flash-animation

 

Parabel og tangent

    GeoGebra-fil
    Vejledning - pdf-fil

 

 

 

Guide

 

Før du kan købe i-bøger skal du have en profil på Gyldendal Uddannelses hjemmeside.

Log ind eller opret profil

 

 

1. Tryk på ønskede i-bog under fanebladet Din i-bog.

 

2. Vælg "Gå til shop". Du bliver nu henvist til Gyldendals webshop. Når du har lagt den ønskede vare i kurven, skal du trykke "Gå til kassen".

 

3. Når betalingen er gennemført, modtager du en e-mail med en E-nøgle.

 

4. Aktiver E-nøglen og få adgang til din i-bog

 

5. i-bogen ligger nu under Mine digitale læremidler på din profil.