Velkommen til "Matematik for lærere" - 1.-6. klassetrin

Du er (formentlig) enten matematiklærer i skolens yngste klasser eller lærerstuderende, der dels har valgt matematik som undervisningsfag, og dels har valgt at specialisere sig i matematikundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet.

MODUL 1 - Matematiklæring, tal og algebra

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser på 1.- 6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

MODUL 2 - Matematikundervisning og geometri

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med geometri på 1.- 6. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

MODUL 3 - Elever med særlige behov og modellering i matematik

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet stokastik. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

MODUL 4 - Evaluering og stokastik

Kernen i modulet er elevers udvikling af matematiske kompetencer inden for matematik i anvendelse. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.

UNDERSØGE, ARGUMENTERE OG KONSTRUERE - Arbejdskort 1B

Denne bog er  et forsøg på at give læseren mulighed for "at undersøge, at konstruere og at argumentere" på egen hånd. Det centrale er altså, at læseren skaffer sig matematiske kompetencer ikke blot ved at læse om matematik, men ved aktivt at arbejde med matematikholdige situationer og problemstillinger. Bogen tænkes brugt sammen med "Kultur, kundskab og kompetence - 1B" i serien "Matematik for lærere". Her kan læseren hente noget af den grundviden, der skal bruges i arbejdet.

UNDERSØGE, ARGUMENTERE OG KONSTRUERE - Arbejdskort 1A

Denne bog er et forsøg på at give læseren mulighed for "at undersøge, at konstruere og at argumentere" på egen hånd. Det centrale er altså, at læseren skaffer sig matematiske kompetencer ikke blot ved at læse om matematik, men ved aktivt at arbejde med matematikholdige situationer og problemstillinger. Bogen tænkes brugt sammen med "Kultur, kundskab og kompetence - 1A" i serien "Matematik for lærere". Her kan læseren hente noget af den grundviden, der skal bruges i arbejdet.

 

Matematikundervisning til de yngste...

At undervise skolens yngste elever i matematik er et krævende job. Det indebærer bl.a., at du skal overveje, hvordan matematikundervisning kan forme sig for netop denne gruppe elever.

Arbejdskort

Kapitlerne på "Din i-bog" og de tilhørende arbejdskort – er et bud på et materiale, der kan hjælpe dig til at udvikle de kompetencer (af såvel faglig som didaktisk karakter), som er betingelsen for at kunne leve et langt og lykkeligt liv som matematiklærer i den danske folkeskole.

Faglighed

Du vil ved arbejdet med stoffet blive udfordret på forskellig vis. Dels på din egen faglighed og dels på din opfattelse af og viden om, hvordan en undervisning i faget kan tilrettelægges for skolens yngste elever. Der vil være matematik, du har mødt før, der vil være ny matematik, og der vil være matematiske emner, mange vil opleve som vanskelige.

Materialets læringsmål

I den sidste ende er målet for matematiklæreruddannelsen, at den uddannede lærer har tilegnet sig faglige og didaktiske kompetencer, der sætter ham eller hende i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere en forsvarlig matematikundervisning i grundskolen.

Man lærer matematik ved at udføre matematik

Det primære arbejde med at tilegne sig de faglige og didaktiske kompetencer, der er nødvendige for at kunne møde de udfordringer, som lærerarbejdet vil give, ligger i arbejdet med arbejdskortene. Man udvikler ikke matematiske kompetencer alene ved at læse om matematik, men ved at udføre matematik. I arbejdskortene er der derfor udfordringer, som ligger ud over, hvad man normalt støder på i matematikbøger.
 

Matematisk modellering på mellemtrinnet, i-bog

 

INFA

Matematikprogrammet INFA + dertilhørende vejledninger og arbejdskort
 
 

Guide

 

Før du kan købe i-bøger skal du have en profil på Gyldendal Uddannelses hjemmeside.

Log ind eller opret profil

 

 

1. Tryk på ønskede i-bog under fanebladet Din i-bog.

 

2. Vælg "Gå til shop". Du bliver nu henvist til Gyldendals webshop. Når du har lagt den ønskede vare i kurven, skal du trykke "Gå til kassen".

 

3. Når betalingen er gennemført, modtager du en e-mail med en E-nøgle.

 

4. Aktiver E-nøglen og få adgang til din i-bog

 

5. i-bogen ligger nu under Mine digitale læremidler på din profil.