Velkommen til

På dette website er der adgang til KOLORIT-i-bøger samt til forskellige elev- og lærerresurser knyttet til Kolorit-bøgerne.

Om KOLORIT

Kan KOLORIT leve op til krav om høj faglighed, fordybelse, forståelse og færdigheder?

Kolorit giver forslag til, hvordan nye faglige begreber og metoder introduceres, så eleverne er aktive i udviklingen og forståelsen af dem. Opgaver og øvelser på forskellige niveauer sikrer, at eleverne opnår og automatiserer færdigheder. Længere sammenhængende forløb giver plads til faglig fordybelse, og du undgår at skulle introducere nye opgaver og aktiviteter mange gange i løbet af en time.

Kan KOLORIT leve op til kravene om, at matematik skal kunne bruges til noget og være vedkommende?

Kolorit arbejder med faglige forløb, hvor forskellige anvendelser ind-drages. Projektforløb opfordrer eleverne til at gå på opdagelse i verden omkring dem. På den måde oplever eleverne, at de kan bruge matematiske færdigheder i forskellige situationer i hverdagen.

Kan KOLORIT tage højde for, at der i en klasse er op til 28 elever med forskellige interesser, behov og faglige forudsætninger?

Kolorit giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så ikke alle elever arbejder med det samme på samme tid. Kolorit veksler mellem individuelle og gruppeorganiserede opgaver. Det giver plads til, at du kan differentiere din undervisning og udfordre elevernes forskellige behov.

Kan KOLORIT leve op til forventningerne om, at eleverne skal kommunikere med og om matematik og kunne løse problemer?

Kolorit lægger op til, at eleverne udveksler erfaringer og taler sammen om løsninger og metoder. Dialog, problem-løsning, åbne opgaver og brug af konkrete materialer sikrer, at eleverne er aktive i opbygningen af deres matematiske kompetencer og færdigheder.

Kan KOLORIT leve op til de bindende trinmål?

Kolorit har faglige forløb i en progression, der er tilpasset de bindende trinmål.

Kan KOLORIT leve op til kravene om anvendelse af it?

Kolorit inddrager it som et værktøj til både problemløsning, eksperimenter, automatisering og kommunikation.

 

 

Herunder finder du elevmaterialer til Kolorit.

8. klasse

8. klasse - Kopiark

Kopiark, der knytter sig direkte til arbejdet med kapitlet `Pythagoras og pythagoræerne´.
 

8. klasse - links og faglig artikel

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
`Faglig læsning i matematik´ er en artikel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med den faglige læsning i matematikundervisningen.
 

9. klasse

9. klasse - Kopiark

Kopiark, der knytter sig direkte til arbejdet med kapitlet `Algebra´.
Kopiark 26 i farver.
 

9. klasse - links

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
 

9. klasse - Rettelser til Kolorit 9 Grundbog og Kopimappe

Rettelser af enkelte sider til Kolorit 9 Grundbog, 1. udgave samt rettelse til
Kolorit 9 Kopimappe.
 
 

 Herunder finder du lærermaterialer til Kolorit.

Udskoling (7.-9. kl.)

7. klasse - facitliste til kopimappen

Password: sidste ord s. 4 i Kolorit 7 - Kopimappe
 

7. klasse - Tema: Svømning

Links og faktuelle oplysninger, der kan anvendes i arbejdet med temaet: Svømning.
 

8. klasse - Kopiark

Kopiark til kapitlet `Pythagoras og pythagoræerne´.
 

8. klasse - facitliste til kopimappen

Password: sidste ord s. 4 i Kolorit 8 - Kopimappe
 

8. klasse - links og faglig artikel

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
`Faglig læsning i matematik´ er en artikel, der beskriver, hvordan man kan arbejde med den faglige læsning i matematikundervisningen.
 

9. klasse - filer til Excel

Filer, der henvises til i Kolorit 9 Grundbog eller Kolorit 9 Kopimappe.
 

9. klasse - Kopiark

Kopiark til kapitlet `Algebra´.
Kopiark 26 i farver.
 

9 klasse - facitliste til kopimappen

Password: sidste ord s. 4 i Kolorit 9 - Kopimappe
 

9. klasse - links

Links, der kan anvendes i arbejdet med en række af grundbogens kapitler.
 

9. klasse - Rettelser til Kolorit 9 Grundbog og Kopimappe

Rettelser af enkelte sider til Kolorit 9 Grundbog, 1. udgave samt rettelse til Kolorit 9 Kopimappe.
 
 
Gratis prøveadgang

Få prøveadgang i 30 dage.
Du får adgang med dit UNI-Login.