Arbejdsspørgsmål til kapitel 8

 • Hvad var det oprindelige formål med EF?

 • Hvad vil det sige at lande opgiver noget af deres suverænitet når de bliver medlem af EU?

 • Redegør for de tre søjler i den Europæiske Union.

 • Bør Danmark være medlem af EU? Nævn nogle fordele og ulemper ved at være medlem af unionen.

 • Hvorfor har EU et legitimitetsproblem?  

 • Hvorfor er en manglende europæisk identitet problematisk for EU's videre udvikling?

 • Hvad mener du, bør vi være borgere i Den forenede Europæiske Nation eller være borger i Danmark?

 

 

Kilde 8.1

 • Hvad var det oprindelige formål med kul- og stålunionen?

 • Hvorfor er akkurat kul og stål så vigtigt?

 

Kilde 8.2

 • Hvad er formålet med dannelsen af EØF ved Rom-traktaten, 1957?

 • Hvorfor starter traktaten med en opremsning af en række officielle titler?

 

Kilde 8.3

 • Hvilke problemer påpeger Thorning-Schmidt EU står overfor?

 • Hvordan mener hun, at EU skal håndtere den krise?

 

Kilde 8.4

 • I kapitel 8 får vi at vide, at EU står over for en række nye problemstillinger i det 21. århundrede. Hvordan underbygges det af kilde 8.4?