Arbejdsspørgsmål til kapitel 7

 • Hvorfor blev Afrika koloniseret?

 • Hvorfor tror du at især USA, Indien og de Latinamerikanske lande talte for en afkolonisering? 

 • Hvilken betydning har flaget for statsdannelse? Hvilken betydning har Dannebrog for dig?

 • Hvilke problemer har de afrikanske stater i deres proces med at blive anerkendte nationalstater. Inddrag arbejdsopgave 1 fra kapitel 1? 

 • Hvad er det ”Den anden befrielse” forsøger at gøre op med?   

 • Hvad mener du; Er demokrati et forudsætning for udvikling, eller er udvikling en forudsætning for demokrati (side 179)? 

 • Hvad menes der med ”Et Afrika i flere hastigheder” (Side 180)?

 

 

Kilde 7.1

 • Hvordan forsøger Mugabe at skabe en national sammenhængningskraft?

 • Hvilke negative sider af demokrati vil Mugabe undgå?

 

Kilde 7.2

 • Hvad forsøger Mugabe at genvinde kontrollen over? 

 • Hvilken dobbeltmoral mener Mugabe, Vesten har overfor Zimbabwe?

 

Kilde 7.3

 • Hvad betyder stammeopdelingen for den nationale enhed?

 • Er det demokrati når valg bliver afgjort af forud indgåede etniske aftaler?

 • Med hvilket formål har Omondi skrevet kilden?

 

Kilde 7.4

 • Hvad menes der med ”Afrikansk renæssance”?

 • Hvilken styreform mener Den Afrikanske Union, at alle de afrikanske lande bør have?

 • Hvilket mener kilden at Afrika skal have til resten af verdenssamfundet?