Arbejdsspørgsmål til kapitel 6

 • Redegør for det totalitære styre.

 • ”Religion er opium for folket”, hvem skulle have sagt det, og hvad betyder udtrykket? 

 • Hvilken magt havde henholdsvis Sovjetunionen og Nazityskland over deres indbyggere?

 • I Tyskland blev nazisterne valgt ind i nationalforsamlingen på trods af, at de var antidemokratiske (s. 139). Hvorfor tror du, at befolkningen frivilligt valgte et diktatorisk styre?

 • Hvorfor er historieskrivningen vigtig?

 • Hvilken rolle spiller det for historieskrivningen, hvorvidt man vandt eller tabte en krig?

 • Ved du hvad Gulag er? Bør der rettes mere fokus på kommunismens konsekvenser i den nye historieskrivning?

 
 

Kilde 6.1

 • Undersøg hvem kulakkerne var? Hvorfor ville kommuniststyret udrydde dem som klasse?

 • Hvorfor er det problematisk, at der er fastsat kvoter for antallet af kulakker der skulle sendes i koncentrationslejr eller til deportation (se punkt 5)?

 
Kilde 6.2 og kilde 6.3

 • Hvordan fremstilles privatlivet overfor statsmagten i de to kilder?

 • Tror du, at kilderne er overdrevet eller repræsentative?

 

Kilde 6.4

 • Hvad mener Hitler med: ”Staten er et middel til målet”? Hvad var Hitlers mål?

 • Er den moderne danske stat også et middel til et mål? I så fald, hvad er målet? 

 

Kilde 6.5

 • Hvor meget af kilden er baseret på førstehåndsoplysninger, hvor meget er baseret på andenhåndsoplysninger?

 

Kilde 6.6

 • Hvorfor er paragrafferne i kilde 6 er så vigtige, at de ikke kan ændres?