Arbejdsspørgsmål til kapitel 5

 • Hvorfor stemte oplysningsidealerne ikke overens med enevælden?

 • Hvilke lighedstræk var der imellem målene for den amerikanske revolution, og målene for den franske revolution? 

 • Hvorfor blev året 1848 vigtigt for Europas historie?

 • Hvorfor opstod revolutionerne som oftest i byerne?

 • Kan der opstå en revolution i det moderne Danmark?

 • Hvem mente Estrup var bedst egnet til at styre landet, og hvorfor?

 • Hvad betød systemskiftet 1901 for det danske demokrati?

 
 
Kilde 5.1

 • Hvordan legitimerer kilden folkets ret til at styre staten?

 • Hvorfor inddrager forfatteren det frie Nordamerika i sin argumentation?

 

Kilde 5.2

 • Hvordan vil forfatteren gennemføre en ændring af staten? Taler han for en revolution?

 • Hvilken befolkningsgruppes interesser støtter kilden? Hvordan kan man se det?

 

Kilde 5.3

 • Hvem var ”de 5 F’er” Hvorfor tror du, at de ikke fik lov til at stemme?

 • Hvordan blev magten fordelt imellem kongen og parlamentet? Hvordan er magten fordelt i dag? 

 • Hvilket ansvar har kongen for sine handlinger?

 • Hvilke befolkningsgrupper tilgodeså grundloven? Hvilke befolkningsgrupper blev overset?

 

Kilde 5.4

 • Hvem er almuen, og hvordan forholder kilden sig til almuen?

 • Hvem er det som Lehmann der burde styre Danmark?