Arbejdsspørgsmål til kapitel 4

 • Hvorfor indførte Hideyoshi Toyotomi den såkaldte sværdjagt?

 • Hvorfor var shogunen afhænging af kejseren? 

 • Hvordan sikrede shogunen sin magtposition i forhold til krigsherrene?

 • Hvorfor kunne Japan undgå borgerkrig i over 200, ved at inddele samfundet i grupperingen?

 • Hvordan legitimerede Japan sin magt i det internationale samfund i slutningen af 1800-tallet?

 • Hvorfor havde Japan behov for at legitimerer deres magt overfor Europa og USA?

 • Hvilken rolle spillede uddannelse, ved i dannelsen af den japanske nationalstat? Spiller uddannelse den samme rolle i dagens Danmark?

 

Kilde 4.1

 • Hvad er formålet med sværdjagten? Hvorfor er det akkurat våben der bliver indsamlet?

 • Hvilken betydning tillægges bønderne?

 

Kilde 4.2

 • Hvordan viser kilden en stram japansk samfundsstruktur?

 • Vil man kunne indføre den samme samfundsstruktur i dagens Danmark?

 

Kilde 4.3

 • Hvorfor mente kejseren selv, at han skulle abdicere?

 • Hvad håber kejseren at opnå ved at abdicere?

 

Kilde 4.4

 • Hvad referer titlen Tycoon til?

 • Hvorfor er det ønskværdigt at trakatmagterne anerkender bekendtgørelsen?

 

Kilde 4.5

 • Hvad var den nye regerings overordnede mål? Hvad ville de gøre op med?

 

Kilde 4.6

 • Hvorfor mener Yukichi, at uddannelse er vigtig?

 • Hvilket menneskesyn har Yukichi, hvilken europæisk tankestrømning repræsenterer han?