Arbejdsspørgsmål til kapitel 3

 • Hvilken betydning fik den militære udvikling for adlens magtposition?

 • Hvordan adskiller enevælden sig fra den middelalderlige kongemagt? 

 • Redegør for forskellen imellem det tvangs-intensive samfund, og det kapital-intensive samfund. Hvilken en af de to var Danmark i perioden?

 • Hvorfor er det ikke hensigtsmæssigt for en stat at tillade dets borgere at duellere?

 • Mener du at den danske stat skal have voldsmonopol i dag?

 • Hvad menes der med religiøs disciplinering (side 74)? 

 • Hvilken betydning mener du at den religiøse disciplinering har haft for statsdannelsen?

 

Kilde 3.1

 • Hvorfor mener Hobbes at den enevældige kongemagt var den bedste løsning?

 • Er det ikke et paradoks, at man bliver fri ved at underkaste sig en enevældig kongemagt?

 • Hvordan legitimerer Hobbes kongens magt? 

 

Kilde 3.2

 • Hvordan legitimerer Kongeloven af 1665 kongens magt?

 • Hvordan kan man se at adlen og kirkens magt bliver indskrænket?

 

Kilde 3.3

 • Hvorfor bruger Bossuet bibelcitater til at legitimerer kongemagten?

 • Mener du at de bibelcitater Bossuet benytter, gør de to udsagn korrekte?