Arbejdsspørgsmål til kapitel 2

 • Hvilken betydning har krig og ydre fjender haft for udviklingen af det græske demokrati?

 • Hvad er demokrati

 • Var det antikke græske demokrati demokratisk? 

 • Er det moderne danske demokrati demokratisk?

 • Hvad er forskellen på direkte demokrati og repræsentativt demokrati? Hvilke fordele og ulemper er der ved de to forskellige former for demokrati?

 • Hvad er en demagog og findes der moderne demagoger?

 • Har den moderne danske stat, nogle sikkerhedsmekanismer imod inkompetente eller skruppelløse politikere? 

 

 

Kilde 2.1

 • Hvorfor mener Aristoteles at middelstanden er bedst egnet til at lede?

 • Hvordan passer Aristoteles´ billede af det bedste statsliv, sammen med den politiske virkelighed i det antikke Athen? 

 
Kilde 2.2

 • Er kilden en primær eller sekundær kilde?

 • Er det et lev eller en beretning?

 

Kilde 2.3

 • Hvorfor er kilde 2.3 en kritik af det Athenske demokratisystem (jævnfør side 38)?

 

Kilde 2.4

 • Er det en førstehåndskilde eller en andenhåndskilde?

 • Hvilke værdier bliver der lagt vægt på i gravtalen, og hvordan minder de om de værdier Aristoteles nævner i kilde 2.1?

 • Bedøm ud fra kilden om de antikke grækere havde et tæt eller fjernt forhold til staten.

 

Kilde 2.5

 • Argumenterer Ross for eller imod direkte demokrati?

 • Hvilke tanker repræsenterer Rousseaus? Og hvorfor er hans ideal det direkte demokrati?

 • Bør Danmark indføre direkte demokrati?