Arbejdsspørgsmål til kapitel 1

 • Hvorfor er en stat vigtig? Inddrag Pierre Clastres (s. 10) i forklaringen.

 • Hvad vil det sige at være borger i en stat? 

 • Hvilket ansvar mener du staten bør have?

 • Redegør for J-kurveteorien (s. 20) og inddrag en revolution som eksempel i forklaringen. Hvordan forklarer J-kurveteorien, at der ikke er revolution hver gang det går skidt for økonomien? 

 • Er revolutioner en god ting? Hvilken befolkningsgruppe gavner en revolution, og hvem går det ud over?   

 • Skal staten have lov til at slå en revolution ned? 

 • Hvad vil konsekvensen være, hvis stater ikke gensidigt anerkendte hinanden?

 


Kilde 1.1

 • Hvorfor mener Malatesta, at staten undertrykker enkeltpersoner?

 • Hvor hører ”Den opportunistiske præst eller lærer” til i magtens tredeling? Hvorfor nævner Malatesta dem?

 • Hvorfor er ”de mindre enheder” som Malatesta foreslår, ikke bare i virkeligheden mindre stater?

 

Kilde 1.2

 • Hvorfor mener Engelsk at staten undertrykket den udbyttede klasse, hvad var formålet?

 • Hvorfor vil staten forsvinde, hvis samfundets produktionsmidler blev overdraget til staten?

 

Kilde 1.3

 • Hvordan minder Ammitzbølls argumentation om Malatestas (kilde 1.1)? Hvordan adskiller de sig?

 • Taler Ammitzbøll for anarki?

 

Kilde 1.4

 • Hvad er konkurrencestaten og hvordan adskiller den sig fra velfærdsstaten

 • Hvad mener forfatteren når han med ordene ”Aldrig mere Auschwitz” beskriver velfærdsstaten som idealistisk?