Arbejdsopgaver til kapitel 3

Arbejdsopgave 1 – Legitimitet 

Eleverne skal i grupper holde en præsentation. Gruppen vælger selv om den i præsentationen vil argumenterer for indførelsen af enevælden, eller for en tredeling af statsmagten imellem kongen, adlen og kirken.
 

 

Prøv bagefter at holde en afstemning i klassen. Hvor stor en del af klassen mener at enevælden var den bedste styreform, og hvor mange mener at en tredeling af magten imellem konge, adlen og kirken var den bedste styreform. 

 

 

Arbejdsopgave 2 – Billedanalyse

Brug internettet til at finde et portræt af Ludvig d. 14 malet af Hyacinthe Rigaud 1701, og et maleri af Christian d. VI af Marcus Tuscher ca. 1748.

Begge malerier afbilleder enevældige konger og har mange lighedstræk i den måde de bliver fremstillet på.

Overvej følgende:

  • Hvad er formålet med malerierne, hvilken beretning forsøger maleren at skabe?
  • Hvordan kommer det til udtryk i malerierne?
  • Hvilke symboler er der blevet anvendt i begge malerier, og hvad repræsenterer de?
  • Hvilken betydning havde disse malerier? Hvorfor var det så vigtigt at skabe en beretning i maleriet?

 

 

Links

 

http://danmarkshistorien.dk/perioder/den-yngre-enevaelde-1784-1848/

(Danmarkshistoriens hjemmeside om enevælden)

 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/enevaelden/

(Aarhus universitets hjemmeside om enevælden)

 

http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/enevaelde-1660-1848/

(Nationalmuseets hjemmeside om enevælden)

 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarkshistorien/Den_lange_fred/Det_gamle_samfund/Magten/Enev%C3%A6ldens_magtgrundlag

(Den store danske encyklopædi om enevældens magtgrundlag)

 

http://www.sa.dk/content/dk/undervisning_og_temaer/webudstillinger/enevaldens_indforelse_i_danmark_1660

(Statens arkivers hjemmeside om enevældens indførelse)