Arbejdsopgaver til kapitel 1

Arbejdsopgave 1 - Nationalstat

Den britiske sociolog Anthony Giddens definerer nationalstaten som:

”Nationalstaten, som eksisterer i et kompleks af andre nationalstater, beror på et sæt af institutionelle styreformer, der opretholder et administrativt monopol over et territorium med demarkerede grænser, hvis herredømme sanktioneres af lov med direkte kontrol af interne og eksterne voldsmidler” – Anthony Giddens (1985)

Klassen deles op i grupper, og hver gruppe skal svare på følgende spørgsmål:

  • En forklaring af Giddens definition
  • En diskussion af om følgende lande er en nationalstat:
    • Tibet
    • Vaticanstaten
    • USA

 

Arbejdsopgave 2 – Stat i staten

”Imperium in imperio” er latin og betyder ”en stat i staten”, og referer til en situation hvor en enhed i staten, ikke står til ansvar for resten af staten.

Hvorfor bliver det generelt betragtet som en dårlig situation? Inkluder følgende ord i forklaringen:

  • Retssikkerhed
  • Voldsmonopol

 

 

Links

http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Anthony_Giddens

(Den store danske om Anthony Giddens)

 

http://www.ft.dk/Undervisning/Grundloven/Opgaver/Magtens%20tredeling.aspx

(Folketingets hjemmeside om magtens tredeling)

 

http://www.b.dk/kommentarer/hvad-er-en-stat

(En artikel om at modsætte sig staten)

 

http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable

(En liste over hvor stabile stater er - ENGELSK)

 

http://www.youtube.com/watch?v=t6asel2KUBE

(Et foredrag om EU og den danske velfærdsstat af professor ved Aalborg Universitet Jørgen Goul Andersen)

 

http://www.unhcr.se/dk/hvem-vi-hjaelper/statsloeshed.html

(UN Refugee Agencys hjemmeside om statsløse – Dansk)