Arbejdsspørgsmål til kapitel 8

 • På hvilken måde påvirkede afkoloniseringsprocessen befolkningssammensætningen i Storbritannien? Diskuter hvorfor udstillingen ”The Peopling og London” var svær at lave.

 • Hvor stor en rolle har rollen som kolonimagt spillet i dansk nationalidentitet? Diskuter hvorfor de tanker som for eksempel Janteloven udtrykker, kan være svært at forene med rollen som koloniherrer.

 • Hvad er forskellen på udviklingskolonialisme og udviklingsbistand?

 • Beskriv debatten omkring salget af Dansk Vestindien. Inddrag plakaten s. 175 – hvilken begivenhed hentydes der til med sætningen ”Danmark har mistet land, men først efter ærlig kamp”?

 • Befolkningen på De Vestindiske Øer fik ikke selv lov til at stemme om salget af øerne – hvad siger det os om danskernes syn på den vestindiske befolkning? Hvad skete der med øen efter salget?

 • Hvilke konsekvenser har det haft for Grønland at være dansk koloni? Er I enige i at danskerne stadig har svært ved at betragte grønlænderne som ligeværdige? Hvorfor? Hvorfor ikke?

 • Slå begrebet Ny Kolonialisme (Neocolonialism) op på nettet – hvilken rolle spillede den Kwame Nkrumah vi mødte i kap. 7 for udviklingen af det?

 • Diskuter om Danmark bør sige undskyld til slavernes efterkommere på de Vestindiske Øer – hvorfor? Hvorfor ikke? Bør Danmark sige undskyld til Grønland?

Kilde 8.1

 • Redegør for artiklens indhold og sæt den i relation til debatten om salget af Dansk Vestindien.

 • Diskuter hvilket syn på danskernes forhold til kolonien artiklen giver udtryk for – find centrale citater og sæt dem i relation til datidens raceforestillinger.

Kilde 8.2

 • Redegør for kildens indhold med særlig henblik på hvilket syn på grønlænderne Hedtoft giver udtryk for? Hvilken rolle mener Hedtoft Danmark bør påtage sig over for Grønland?

 • Diskuter hvilken raceforestilling Hedtofts indlæg er udtryk for.

 • Forhold kilden til dens historiske samtid – hvad er Danmark blevet medlem af i 1949 og hvorfor kunne Grønland i den sammenhæng tænkes at have fået en fornyet aktualitet?

Kilde 8.3

 • Sammenhold kilden med Hedtofts indlæg – hvad blev blandt andet resultatet af løftet om at ”…værne og højne det primitive folk…”? Hvilket program blev igangsat i 1951 af de danske myndigheder? Hvad siger kilden os om de konsekvenser programmet fik?

 • Diskuter hvorfor det er en præst der taler med moderen og perspektiver til den rolle kristendommen har spillet i koloniseringens historie - I er blandt andet blevet præsenteret for den i denne bogs øvrige kapitler.

Kilde 8.4

 • Redegør for Kampmanns argumenter for at yde udviklingsbistand.

 • Diskuter hvorfor Kampmanns indlæg er aktuelt i netop 1960. Diskuter derudover i hvor høj grad det er aktuelt i dag.

Kilde 8.5


 • Redegør for kildens indhold – hvilken handling er det Rudd hentyder til når han taler om ”de stjålne børn”? Hvad undskyldes der for og hvem undskyldes der til?

 • Perspektiver teksten til Danmarks forhold til Grønland.

 • Kilde 8.6

 • Redegør for kildens indhold – hvad er ”Jim Crow” love? Hvad undskyldes der for og hvem undskyldes der til?

 • Drag paralleller til Danmarks forhold til De Vestindiske Øer.

Kilde 8.7

 • Redegør for Highfields ”tredje mulighed”.

 • Se interviewene på følgende link http://den-vestindiske-arv.dk/outro/vestindiske-stemmer/ og redegør for interviewpersoners argumenter.

 • Sammenstil kilde 8.3, 8.5, 8.6 og 8.7 og interviewene - diskuter om Danmark bør give en undskyld til De Vestindiske Øer og/eller Grønland og om en sådan undskyldning burde indeholde en økonomisk kompensation.