Arbejdsspørgsmål til kapitel 6

 • På hvilken måde var europæernes anden koloniseringsbølge forskellige fra den første? Slå begreberne ”formel imperialisme” og ”uformel imperialisme” (”formal and informal imperialism”) op på internettet, og redegør for hvornår Storbritannien går fra den ene type imperialisme til den anden i deres forhold til Indien.

 • Hvilken indvirken havde den teknologiske udvikling i 1800-tallets Europa på den europæiske ekspansion? Hvordan kom det til udtryk i blandt andet Storbritanniens forhold til Kina?

 • Slå Herbert Spencer og ”socialdarwinisme” op på internettet – diskuter hvilken rolle hans teorier spillede for legitimeringen af den vestlige imperialisme? På hvilke måde adskiller socialdarwinismens ideer sig fra ideen om ”den hvide mands byrde”?

 • Hvilke økonomiske årsager kunne der være til imperialismen? Hvilke magtpolitiske? Inddrag imperialismeteorierne s. 130. Argumenter for hvilken årsag I mener var den vigtigste.

 • Sæt Fashoda-affæren i kontekst af ”Kapløbet om Afrika” - hvad fortæller den os om forholdet mellem stormagterne i slutningen af 1800-tallet? Slå ”Første Marokkokrise” (”First Moroccan Crisis”) op på internettet og diskuter hvad der har ændret sig i stormagtsforholdet op til Marokkokrisen.

 • Hvad er Monroe-doktrinen? Diskuter karakteren af USA's ekspansion i modsætning til den europæiske.

 • Diskuter konsekvenserne af den europæiske imperialisme for de koloniserede lande – redegør for fordele og ulemper for disse og vurder hvilke af disse der er mest tungtvejende.

Kilde 6.1

 • Redegør for indholdet af kilden med særligt henblik Macaulays argumenter for brug af det engelske sprog.

 • Diskuter hvad teksten siger os om syn på kolonierne i de højeste dele af det engelske samfund og sæt den i kontekst af ideen om ”Den hvide mands byrde”.

Kilde 6.2

 • Hvem er den ”Henry M. Stanley” som kilden nævner?

 • Hvad siger kilden os om de metoder der blev anvendt i koloniseringen af Afrika? Giv konkrete eksempler.

 • Hvad siger kilden os om de argumenter som kolonimagterne har brugt som legitimering af koloniseringen? Og hvad siger den os om de mulige reelle motiver bag koloniseringen?

 • Anvend Jeres viden fra kapitel 5 og overvej hvorfor beskyldningen om slavehandel er en alvorlig anklage på det tidspunkt kilden er udfærdiget. Suppler evt. med artiklen på nedenstående link:

Kilde 6.3 og kilde 6.4

 • Redegør for synet på konsekvenserne af den engelske imperialisme for Indien, under inddragelse af de to forfatteres hovedargumenter. Argumenter derefter for hvilken en af forfatterne I er mest enige i.

 • Diskuter hvilken indflydelse den historiske kontekst for kilderne har haft for forfatternes synsvinkel.