Arbejdsspørgsmål til kapitel 5

 • Hvorfor blev afrikanere den foretrukne arbejdskraft?

 • Hvorfor erobrede europæerne ikke Afrika før 1800-tallet?

 • Var det kun europæerne der handlede med slaver?

 • Hvad viser Qvous historie os om mådens slaver blev handlede på?

 • Undersøg og forklar princippet om ”trekantshandel” – slå evt. op på nettet.

 • Forklar sammenhængen mellem krig og slavehandel.

 • Hvad var årsagerne til at Kongeriget Kongo gik under? Sammenlign med Kongeriget Dahomey - hvad siger dette os om den europæiske slavehandels indflydelse på Afrikas udvikling?

 • I hvilken forbindelse opstod den racistiske opfattelse af afrikanere?

 • Hvor mange døde under slavetransporterne? Sammenlign med tabel side 1 og regn de konkrete tal ud.

 • Diskuter hvad der var den væsentligste årsag til det danske forbud mod slavehandel? Diskuter derudover hvad der var den væsentligste årsag til det britiske forbud.
  • Hvad siger det os om magtforholdet mellem Storbritannien og Danmark på dette tidspunkt?

 • Hvilken indflydelse fik Gustavus Vassa på abolitionistbevægelsen – og hvorfor?

 • Hvilken ideologi lå bag abolitionisternes argumenter? Sammenhold argumenterne med kilde 5B

 • Undersøg hvad der skete i landene det år slaveriet blev afskaffet i dem ud fra tabel om afskaffelse af slavehandel og slaveri s. 9. Diskuter derefter hvorfor slaveriet blev afskaffet i netop disse år. Sammenlign evt. med tabel side 1 med tal over samlet slavehandel, og diskuter årsagerne til de ændrede tal for slavehandlen efter afskaffelsen af slavehandlen i de enkelte lande.

Kilde 5.1

 • Redegør for kildens indhold

 • Hvad argumenterer Equiano for, og hvilke typer argumenter bruger han?

 • Hvorfor bruger han disse typer af argumenter, og hvad kan det sige os om den sammenhæng som kilden er forfattet i?

 • Hvor troværdig er Equino i sin argumentation?

Kilde 5.2

 • Find ligheder og forskelle på den Saint-Dominigueanske forfatning og indledningen til den amerikanske uafhængighedserklæring – diskuter årsagerne til forskelle og ligheder.

 • Hvilke strømninger i samtiden udtrykker forfatningen?

Kilde 5.3

 • Redegør for kildens indhold.

 • Sammenlign Oxholms argumenter med Equianos, samt Haitis forfatning.

 • Hvilket syn på slaverne har Oxholm? Hvad siger ord som ”fremavle” os?

Kilde 5.4

 • Redegør ud fra de to tabeller for hovedindtægtskilder samt hovedudgifter

 • Hvilke typer varer bliver importerede og hvilke typer bliver eksporterede? Hvad siger det os handelsmønstret?

 • Diskuter ud fra import og eksporttallene for ”Negre” og ”Andre Varer”, hvilken funktion Christianssted tjente for ”det øvrige Amerika”?

Kilde 5.5

 • Find St. Croix på Google Earth.

 • Overvej på basis af den første tabel hvorfor plantagen i Upper Hill kun bruger 9,5% af sine udgifter på leje af slaver fra andre plantager, mens Hermon Hill bruger 27,1%. Relater disse udgifter til Equianos tese i kilde 5.1.

 • Diskuter ud fra den anden tabel fordelene og ulemperne ved drive en plantage med slaver kontra en med frie arbejdere.