Arbejdsspørgsmål til kapitel 4

 • Beskriv kort den europæiske kontakt med andre dele af verden før Columbus opdagelse af Amerika

 • Hvilke årsager havde europæerne til at påbegynde deres udforskning af resten af verden? Argumenter for hvilken en du mener er den væsentligste.

 • Se på billedet s. 77 – hvilket syn på forholdet mellem europæere og indfødte udtrykker det? Hvilken rolle spillede kristendommen i forhold legitimiteten af den europæiske ekspansion og hvordan kommer det til udtryk i billedet? Sammenlign evt. med den rolle kristendommen spiller i den europæiske imperialisme (kap. 6 i denne bog).

 • Portugiserne søger efter et kristent kongerige i Afrika – slå Johannes Præstekonge (Prester John) op på nettet, og diskuter årsagerne til den skiftende placering af Præstekongens rige.

 • Hvad er bredde- og længdegradder? Slå op på nettet og undersøg hvorfor det først blev muligt at fastslå længdegradsposition i 1700-tallet. Hvilke muligheder havde man i slutningen af middelalderen for at navigere?

 • Sammenlign kort s. 44 med kortet på s. 82-83 – diskuter årsagerne til at kortene kan være så forskellige, til trods for at de er tidsmæssigt tæt på hinanden (det første kort blev brugt op gennem 1400-tallet, mens det andet kort er fra 1502). Hvilke ændringer i det man baserede sin viden på fortæller det os om?

 • Diskuter i forbindelse med Columbus opdagelse af Amerika, hvilken konsekvens det får for den oprindelige befolkning i Amerika at kontinentet blev adskilt fra eurasien for ca. 10.000 år siden? Hvorfor forsvinder størstedelen af den oprindelige befolkning i århundrederne efter opdagelsen?

 • Inkariget og Aztekerne var begge højtudviklede civilisationer – diskuter hvordan europæerne kunne besejre dem på så relativ kort tid. Find grænserne for både Inkariget og Aztekerne på et nutidigt kort.

 • Diskuter i hvilken grad europæernes møde med indianerne ændrede europæernes syn på sig selv. Drag paralleller til i dag, og inddrag evt. sådanne film som Avatar.

 • Det spanske encomienda-system mødte bred kritik – slå The Black Legend op på nettet og diskuter årsagerne til denne kritik.

 • Med baggrund i skibet Mayflowers ankomst til New England i Amerika 1621 fejrer man Thanskgiving Day hvert år i USA. Diskuter hvorfor man ikke fejrer Thanksgiving på baggrund af Jamestown i Virginia, der blev grundlagt 1607? Inddrag evt. den amerikanske borgerkrig og undersøg hvilken side hhv. Massachusets og Virginia var på.

Kilde 4.1

 • Hvilke grund anfører Columbus til at kristne indianerne? Sammenlign med den diskussion I havde forbindelse med billedet s. 77.

 • Hvad siger dagbogen os om Columbus opfattelse af hvor han er?

 • Hvilket syn på indianerne kommer til udtryk i dagbogen?

 • Inddrag de overvejelser I gjorde jer over Columbus dagbog som kilde i forbindelse med kap. 2 – hvorfor fremhæves udsigterne til guld i så høj grad?

Kilde 4.2

 • Redegør for Vitorias overvejelser i forbindelse med behandlingen af indianerne. Hvad siger det os om synet på indianerne? Hvilke rettigheder har de?

 • Sæt kilden i relation til den diskussion I havde i forbindelse med encomienda-systemet og The Black Legend.

Kilde 4.3

 • Redegør for indholdet af kilden med særlig henblik på Simons beskrivelse af tilstandene i Jamestown, samt årsagerne til disse tilstande.

 • Hvilket billede giver Simons af de indfødte? Der er én undtagelse til dette billede, nemlig kongens datter – i hvilken sammenhæng har I ellers hørt om hende?

Kilde 4.4

 • Redegør for indholdet af kilden med særlig henblik på Eastons udlægning af indianernes klager – diskuter hvad disse siger os om Plymouthkoloniens forhold til indianerne, og sammenhold med den traditionelle udlægning af dette forhold som det ofte bliver præsenteret i forbindelse med Thanksgiving Day.