Arbejdsspørgsmål til kapitel 3

 • Hvilken rolle havde samspillet mellem stater og private aktører i den europæiske ekspansion? Find eksempler gennem hele kapitlet og beskriv udviklingen i forholdet.

 • Hvilke konsekvenser fik det bl.a. for Indien at det ikke havde samme form for samspil?

 • Hvilke konsekvenser havde fundet af de enorme sølvmængder i Sydamerika, både på kort sigt for Europa og på langt sigt på verdensplan? Beskriv i den forbindelse de ændrede handelsmønstre mellem Europa og Asien.

 • Gengiv familien Pitts historie og diskuter i hvor høj grad den afspejler udviklingerne i det engelske samfund i den periode.

 • Slå begreberne ”uformel imperialisme” og ”formel imperialisme” op på nettet. Undersøg den engelske involvering i Indien ud fra de to begreber, og diskuter hvornår overgangen sker til uformel imperialisme, og fra uformel til formel imperialisme.

 • Hvilken rolle spillede industrialiseringen i Vesten for forholdet til Østen?

Kilde 3.1

 • Redegør for kildens indhold, og forhold den til dens historiske kontekst.

 • Hvordan kan man placere kilden i forhold til den eurocentrisme der blev nævnt i kapitlet?

Kilde 3.2

 • Redegør for kildens indhold med særlig henblik på dens forklaring af årsagerne til De Store Opdagelser.

 • Kilden giver udtryk for at det er den stærke ener der driver historien fremad - hvilket historiesyn er det udtryk for?

Kilde 3.3

 • Hvilket billede giver kilden af forholdet mellem Vesten og resten af verden siden år 1500?

 • Er I enige med forfatterens beskrivelse – særligt i perioden 1500-1700? Hvilke indvendinger kunne der være?

Kilde 3.4

 • Redegør for kildens indhold – hvem er ifølge forfatteren ansvarlig for historiens udvikling gennem de sidste 1000 år?

 • Placer kilden i forhold til den eurocentrisme der blev nævnt i kapitlet.

 • Kilden nævner ”modernitet” – hvad er det? Kunne man tale om ”modernitet” i 1000-tallet?
 • Sæt kilde 3.1, 3.2 og 3.3 over for hinanden – beskriv forskelle og ligheder i deres karakteristik af den europæiske ekspansion, og redegør for deres centrale argumenter. Hvem er I mest enig med, og hvorfor?