Arbejdsspørgsmål til kapitel 2

 • Redegør for forskelle og ligheder mellem statsmagten i Asien og Europa omkring år 1500

 • Slå Den Kinesiske Mur (Great Wall of China) op på nettet – hvor lang er den? Hvad er dens historie? Overvej de ressourcer (både mennesker og materiel) der skulle til for at bygge og vedligeholde den, og overvej i den forbindelse om den kunne tjene andre formål end kun forsvar mod Mongolerne.

 • Hvilket formål tjente de kinesiske opdagelsesrejser i 1405-1431? Diskuter hvorfor kineserne ikke ”opdager” Europa i den forbindelse.

 • Slå Konfucianisme (Confucianism) op på nettet – find de grundlæggende relationer i samfundet, og diskuter hvorfor Kunfucianismen som system kan ses som samfundsbevarende.

 • Beskriv kort Osmanner- og Mogulrigets ekspansion og diskuter årsagerne til succes i både erobringer samt langvarigt styre.

 • Diskuter vanskelighederne ved styre et stort rige – hvordan håndterede hhv. Kina, Osmannerne og Mogulriget det? Sammenlign evt. med Romerriget eller mere nutidige samfund som det tidligere Sovjetunionen, nutidens Kina eller USA.

 • Slå Alcáçovastraktaten (Treaty of Alcáçovas) op på nettet – hvad omhandler den og hvilken sammenhæng kan den have med Columbus opdagelse af Amerika?


Kilde 2.1


 • Redegør for den kinesiske regeringsform ud fra kilden. Sammenlign og uddyb med den beskrivelse der er blevet nævnt i kapitlet.

 • Hvad undrer Ricci sig over angående forskellen på kineserne og europæerne? Hvad siger det os om mentaliteten i Europa på det tidspunkt?


Kilde 2.2

 • Hvordan karakteriserer Babur Indien?

 • Hvad siger hans karakteristik os om centralasiatisk muslimske normer i den herskende klasse på det tidspunkt?

 • Diskuter hvad der kan være medvirkende årsag til at han giver denne karakteristik, set i lyset af at det er en selvbiografi han skriver.


Kilde 2.3


 • Redegør for konteksten af kilden, og diskuter hvorfor det netop på dette tidspunkt kunne være interessant for Vesten at få indsigt i Osmannerrigets militære struktur.

 • Beskriv janisarsystemet ud fra Mihailovics beretning, og vurder troværdigheden af kilden.

Kilde 2.4

 • Redegør for konteksten af Columbus beretning.

 • Hvilket billede giver beretningen af islam?

 • Hvilket indtryk giver kilden af årsagen til rejsen? Sammenhold dette med oplysningerne i kapitlet og diskuter om der kunne være yderligere årsager.

 • Fortalen er hentet fra en dagbog, men er den at betragte som et privat og hemmeligt dokument? Hvilke konsekvenser får det for troværdigheden af kilden?

 • Hvilket indtryk giver beretningen af hvem der har fundet på, at Columbus skal rejse mod vest af vandvejen? Vurder troværdigheden i lyset af brevets afslutning, og diskuter hvorfor Columbus gør så meget ud af denne afslutning? Slå evt. Columbus op på nettet og undersøg hvad der videre skete med ham.