Arbejdsspørgsmål til kapitel 1

 • Hvad handler ”Den sorte historie om den europæiske kolonialisme” om? Beskriv kort den europæiske indflydelse på de forskellige verdensdele.

 • Er du enig med Lindqvists påstand om folkemord som ”kernen i den europæiske tanke”? Hvorfor? Hvorfor ikke? Prøv at overveje den løbende som du læser denne bogs kapitler.

 • Hvad er etnocentrisme? Hvordan kan den påvirke historieskrivningen?

 • Hvordan afgør man om et land tilhører Europa? Skriv forskellige muligheder op og diskuter hvilken en der er den væsentligste.

 • Hvor gammelt er Europa? Giv både en naturvidenskabelig forklaring og en humanistisk.

 • Mener du at de principper der blev nedfældet i den Westfalske fred stadig bør overholdes? Hvorfor? Hvorfor ikke? Diskuter evt. krigen i Afghanistan i forhold til disse principper.

 • Er du enig med kapitlets påstand om at værdier som respekt for individet, menneskerettigheder, frihed og demokrati går i retning af at blive mere og mere udbredte i verden?

 • Overvej hvordan oplysningstidens eurocentriske civilisationsbegreb, samt Darwins teori om arternes udvikling kunne bruges til at retfærdiggøre for 1800-tallets koloniseringer?

 • Hvad mener Mahatma Gandi da han svarer ”Det syntes jeg ville være en god idé” til spørgsmålet om hvad han syntes om den vestlige civilisation? Beskriv konteksten for hans svar.

 • Diskuter forskelle og ligheder mellem oplysningstidens civilisationsbegreb, Francis Fukuyamas og Samuel Huntingtons – hvilket et er du mest enig i? Hvorfor?

 • Overvej spørgsmålene nederst s. 24 – hvad mener du er svaret?


Kilde 1.1


 • Redegør for Mørchs civilisationssyn og sæt det i forhold til de civilisationsbegreber I diskuterede i forbindelse med kapitlet - er I enige med Mørch?

 • Slå begrebet ”historiografi” op på nettet – hvorfor er det relevant at tale om i denne sammenhæng?Kilde 1.2


 • Beskriv udviklingen af tanken om Europa frem til Rousseau.

 • Diskuter hvordan Osmannerrigets ekspansion kunne give ”næring til idéen om Europa”.

 • Diskuter hvad indholdet i tanken om Europa er i dag? Findes der en?


Kilde 1.3


 • Redegør for Lindqvist tese.

 • Diskuter hvorfor ”Fremskridtets, Civilisationens, Socialismens, Demokratiet og Markedets navn” alle er skrevet med stort.

 • Perspektiver teksten til kilde 1.2 – hvad mener Linddqvist er ”idéen om Europa”?


Kilde 1.4


 • Redegør for indholdet af FN´s erklæring

 • Diskuter hvordan kolonialisme kan have ført til ”racisme, racediskrimination, fremmedhad og tilsvarende intolerance” – diskuter også i hvor høj grad det kan have forholdt sig omvendt, således at racisme osv. kan have ført til kolonialisme.

 • Diskuter hvordan de nævnte folk fortsat kan være ofre for kolonialismen.

 • Findes kolonialisme i dag? Husk resultatet af jeres diskussion mens I læser videre i denne bogs kapitler.