Arbejdsopgaver til kapitel 8

- Lav en paneldebat i klassen hvor I diskuterer om Danmark bør give en undskyldning til De Vestindiske Øer og/eller Grønland og om en sådan undskyldning burde indeholde en økonomisk kompensation.

 

Inddel klassen således at tre elever tager udgangspunkt i kilde 8.3, tre tager udgangspunkt i kilde 8.5, tre i kilde 8.6 og tre i kilde 8.7. Derudover uddeles de ovenstående interview, således at tre elever skal tage udgangspunkt i det første, tre i det næste osv. Grupperne får tid til at sætte danne sig et overblik over materialet, og udvælger én for gruppen der skal være paneldeltager. En fra klassen vælges derudover som ordstyrer, hvis ikke læreren tager denne rolle. Et langt bord sættes op for enden af klasselokalet alle paneldeltagerne sætter sig ved det. Paneldeltagerne skal nu diskutere det ovenstående spørgsmål med udgangspunkt i deres kilde, men må gerne ændre standpunkt undervejs i debatten og komme med egne argumenter og holdninger. Resten af klassen er tilhørere, der undervejs kan stille spørgsmål og kommentere.