Arbejdsopgaver til kapitel 5

Rollespil: Diskussion om afskaffelse af slaveri i Danmark

 

 • Setting: Kommision 1791 indkaldt af Ernst Schimmelmann på foranledning af Kong Christian d. 7. til diskussion af spørgsmålet om slaveri og slavehandel. Eleverne repræsenterer hver deres interessegruppe.

 

 • Interessegrupper: (Kontrafaktuel sammensætning, da den oprindelige kommission bestod af højtstående embedsmænd mellem 50 og 60 år)
   • Finansminister Ernst Schimmelmann
   • Abolitionist
   • Plantage og slaveejer
   • Slavehandler
   • Slave
   • Småborger
   • Bonde
   • Kristen præst
   • Sekretær Ernst Kirstein – sørger for at der bliver taget referat og at beslutning nedfældes og underskrives af alle. Ligeledes ordstyrer. 

 

 • Produkt:
   • Erklæring om i hvor høj grad slavehandel og slaveri skal afskaffes
   • Afgøres ved 2/3 flertal, underskrives af alle og forelægges kongen (klassen)
 • Forløb: 2. lektioner:
   • Forberedelse: Eleverne går sammen i grupper (alle slaveejerne, alle småborgerne osv.) hvor de skal finde ud af deres holdning til slaveri, samt finde personlige historier (navn, slægt, tre vigtige begivenheder i deres liv). Skal bruge oplysninger fra kapitlet, samt opsøge oplysningerne om deres stand på nettet og koble personlig historie og holdning til dette.

 

   • 1. lektion: Forhandlingsgrupper mødes: Hver person er delegeret fra gruppen, og repræsenterer den i forhandlingerne. Hver forhandlingsgruppe udarbejder et forslag til kongen.

 

   • 2. lektion: Fremlæggelse: Beslutninger fremlægges for kongen/klassen og årsagerne til beslutningerne diskuteres og sammenlignes. Beslutningerne sammenholdes derefter med den beslutning der blev taget i virkeligheden.