Arbejdsopgaver til kapitel 4

- Læreren deler klassen op i grupper a fire personer. Hver person får ansvaret for en kilde fra dette kapitel hver, samt besvarelse af spørgsmålene til kilden. Personer med ansvar for samme kilde går nu sammen på tværs af grupperne, og arbejder på besvarelsen af spørgsmålene. Når arbejdet er færdig har hver person ansvaret for at vende tilbage til sin oprindelige gruppe og dele sine resultater med denne.

 

 

- I stedet for et afsluttende oplæg om kildearbejdet fra hvert medlem, kan den oprindelige gruppe arbejde med kapitel 20 af teksten "Discourse of Western Planting" af Richard Hakluyt. Teksten er skrevet i 1584 til den engelske dronnings nærmeste rådgivere og indeholder råd om koloniseringen af Amerika.

 

 

Teksten kan findes på følgende link: http://nationalhumanitiescenter.org/pds/amerbegin/exploration/text5/hakluyt.pdf


  • Gruppen skal redegøre for de grunde til kolonisering, der fremføres i kapitel 20.
  • Derefter skal gruppen samlet forholde kilde 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 til disse grunde – hvilket af de grunde der nævnes i Hakluyts tekst kan I genfinde i kilderne? Vurder derefter ud fra kilderne hvor realistiske Haykluyts forventninger var.

  • Hver af de fire elever vil her sidde inde med særlig viden om deres kilde, som de skal bruge til løsningen af opgaven.