Arbejdsopgaver til kapitel 3

Livet i familien Pitt:

 

  • Skriv 1-2 sider om en begivenhed i dit liv, som om du var et medlem af familien Pitt. Du vælger selv om du er fader, moder, søn eller datter, men historien skal være troværdig og tage udgangspunkt i de oplysninger du har fået i kapitlet. Du kan evt. optage din fortælling på www.mailvu.com, og læreren kan derefter vise den for klassen.

 

  • Alternativt kan I arbejde i grupper af fire, hvor rollerne som fader, moder, søn og datter uddeles til hvert enkelt medlem. Her kan I enten beskrive en begivenhed ud fra fire forskellige vinkler, eller forsøge at belyse forskellige aspekter af livet som familien Pitt, hvor hver historie supplerer hinanden. Disse kan også optages, og derefter fremvises som samlet fortælling.