Arbejdsopgaver til kapitel 2

- Klassen deles op i otte grupper, der hver får ansvaret for en kilde i dette kapitel samt spørgsmålene til det (sådan at to grupper arbejder med kilde 2.1, to med 2.2 osv.). Når grupperne har arbejdet med deres besvarelse udvælger gruppen et medlem der skal repræsenterer gruppen. Denne person bliver siddende, mens resten af gruppen spreder sig ud og går på besøg hos de andre gruppers repræsentanter.

 

Grupperepræsentanterne giver et oplæg ud fra gruppens besvarelse af spørgsmålene til sine besøgene, og efter endt oplæg vender de besøgende tilbage til deres oprindelige grupper. Her deler de efter tur den viden de har fået fra deres besøg med resten af deres gruppe.