Arbejdsopgaver til kapitel 1

- Brug hjemmesiden www.glogster.com til at lave en collage, der besvarer det første arbejdsspørgsmål (Hvad handler ”Den sorte historie om den europæiske kolonialisme” om? Beskriv kort den europæiske indflydelse på de forskellige verdensdele).

Find billeder eller videoer på internettet der kan illustrerer de forskellige dele af historien, og suppler med korte overskrifter.

- Lav evt. derefter en collage med glogster, der med billeder, video, tekst og lyd beskriver Europas udvikling fra dets fødsel til i dag.

Tag udgangspunkt i s. 14-24 i bogen og evt. hjemmesiden http://www.euratlas.net/history/europe/index.html , hvor man finde en mængde gode historiske kort.

Man kan let indtale sine egne kommentarer på http://audioboo.fm/.