Arbejdsspørgsmål til kapitel 7

 • Gør rede for forskellige opfattelser af globaliseringen.

 

 • Find et eksempel på at Danmark er den del af den kulturelle globaliseringsproces, og har kulturelt påvirket et andet land.

 

 • Hvilke forskelle og ligheder er der imellem nationalismen fra starten af 1800 tallet (kapitel 5), og den moderne nationalisme?

 

 • Hvorfor har der været en fornyet fokus på religion efter Den Kolde Krig?

 

 • Bør Internettet censureres? Inddrag begreberne pressefrihed, oplysningstid og nationalstat i argumentationen.

 

 • Nævn tre positive effekter af globaliseringen, og nævn tre negative effekter af globaliseringen.

 

 • Hvordan er begrebet menneskerettigheder blevet til politisk agitation?

 


Kilde 7.1

 

 • Hvorfor skrev Francis Fukuyama kilde 7.1 – Hvad var formålet?

 

 • Hvad mener forfatteren med frasen ”at det som sådan udgjorde ”historiens afslutning””?

 

Kilde 7.2

 

 • Hvorfor mener Michael Böss at den nationale identitet er vigtig?

 

 • Hvilken rolle spiller historien for frihedsbegrebet ifølge Michael Böss?

 

Kilde 7.3

 

 • Hvad kæmper Occupy Wall Street for?

 

 • Hvordan fremgår det at det er en international trussel de kæmper imod?