Arbejdsspørgsmål til kapitel 6

 • Hvilke fordele og hvilke ulemper fik den amerikanske liberalistiske samfundsmodel for USA i starten af 1900 tallet?

 

 • Hvad var formålet med kommunistiske samfundsmodel? Hvad betød det at produktionen skulle socialiseres (s. 150)?

 

 • Hvad var fælles for den sovjetiske og den amerikanske model for modernisering af samfundet?

 

 • Hvad er billederne på s. 154 en dårlig kilde til, og hvad er de en god kilde til? Sammenlign med billedet på s. 155 – hvor er det godt at bo?

 

 • Find nogle karakteristiske træk ved de tre samfundsmodeller i efterkrigstiden.

                  Den amerikanske

                  Den sovjetiske

                  Den tredje vej

 

 • Hvem vandt ”The Kitchen Debate”?

 

 • ”Frigørelse er et kodeord” for velfærdssamfundet står der øverst på s. 160. Hvordan skal det forstås?

 

 

Kilde 6.1 og kilde 6.2

 

 • Sammenlign Henry Fords (kilde 6.1)og Bent Hansens (kilde 6.2) syn på frihed. Hvilke ligheder og hvilke forskelle er der i deres frihedssyn?

 

 • Hvad skal samfundet gøre for individet for, at opfylde henholdsvis Fords og Hansens frihedsidealer?

 

Kilde 6.3

 

 • Hvad betyder det at ”Den samfundsmæssige opfattelse af årsagerne fører til en socialisering af konsekvenserne”?

 

 • Hvorfor må den humanistiske ideologi være skabt af offentligt ansatte?

 

Kilde 6.4 og kilde 6.5

 

 • Hvilke ting lægger Gunnar Buchwald (kilde 6.4) vægt på, i sin rejsebeskrivelse fra USA?

 

 • Hvordan adskiller det sig fra rejsebeskrivelsen fra Sovjetunionen af Poul Raae (kilde 6.5)?

 

 • Hvilken trendens er der i de to kilder? Er kilderne troværdige?

 

Kilde 6.6

 

 • Er kilde 6.6 et levn eller en beretning?

 

 • Hvad er Claudia Ruschs syn på den Østtyske stat?