Arbejdsspørgsmål til kapitel 5

 • Redegør for forskellen mellem patriotisme og nationalisme?

 

 • Hvad menes der med opdagelsen af ”Folket”, og hvilken betydning fik det for grundlæggelsen af nationalstaten?

 

 • Hvilken befolkningsgruppe stod i spidsen for de nationale bevægelser, og hvorfor var det dem?

 

 • Hvad mente Guiseppe Mazzini, var den afgørende sammenhængskraft for en nation?  

 

 • Slå ordet agitation op på Internettet. Skab selv et eksempel på politisk agitation for nationalisme.

 

 • Hvilke nationalsymboler har vi i Danmark?

 

 • Hvad vil det sige at være dansker?

 

 • Bør vi identificere os selv ud fra ideen om nationalstater, eller bør vi se os selv som medlemmer af et større fællesskab (fx: EU borger, skandinaver eller noget helt tredje)?

 

 

Kilde 5.1

 

 • Hvad fremhæver Ove Malling i teksten, der gør kilden patriotisk?  

 

Kilde 5.2

 

 • Hvilken betydning har fordomme ifølge Johann Gottfried Herder?

 

Kilde 5.3

 

 • Sammenlign digtet skrevet af Ernst Moritz Arndt med den tyske nationalsang.

 

 • Hvordan er begge sange et resultat af perioden?

 

Kilde 5.4

 

 • Hvad mener Heinrich von Gagern når han argumenterer for et samlet tysk Rige? Hvordan så Tyskland ud i 1848?

 

Kilde 5.5

 

 • Slå begrebet Austroslavisme op på Internettet. Hvad betyder begrebet?

 

Kilde 5.6

 

 • Hvilken rolle tillægges militæret af Otto von Bismarck.

 

Kilde 5.7

 

 • Hvilke værdier lægger Ernest Renan vægt på i sin definition af en nation?

 

Kilde 5.8

 

 • Hvorfor havde Woodrow Wilson interesse i udviklingen i Europa efter 1. Verdenskrig?