Arbejdsspørgsmål til kapitel 4

 • Redegør for hvad stændersamfundet er, og hvordan det påvirkede det enkelte individ.

 

 • Hvilket syn havde oplysningsfilosofien på henholdsvis religion, samfund og stat?

 

 • Hvordan adskilte det syn på frihed som vandt frem i oplysningstiden sig fra det, der var gældende i stændersamfundet?

 

 • Hvad betyder begrebet sekularisme, og hvilken påvirkning har det haft for det moderne demokrati?

 

 • Hvordan ændredes menneskets forhold til naturen sig under oplysningstiden.

 

 • Hvordan har oplysningsfilosoffernes tanker påvirket det menneskesyn vi har i dag?

 

 • Sammenlign det folkestyre der blev indført i Frankrig efter revolutionen i 1789, med det antikke græske demokrati (kapitel 2). Hvilke ligheder og hvilke forskelle var der?

 

 

Kilde 4.1

 

 • Hvad er Thomas Jeffersons holdning til religions rolle i samfundet?

 

 • Brug Internettet til at finde et citat af Thomas Jefferson, der bærer præg af oplysningstanker.

 

Kilde 4.2

 

 • Hvordan begrunder Johann Friedrich Struensee behovet for pressefrihed?

 

 • Hvad er sammenhængen mellem pressefrihed og oplysningsidealer

 

Kilde 4.3

 

 • Hvilken betydning spiller fortidens styreformer for Marquis de Condorcet ideal for fremtiden?

 

 • Hvilke begivenheder refererer Marquis de Condorcet til i sætningen ”[…] som de mest oplyste, de frieste og de mindst fordomsfulde, så som franskmændene og anglo-amerikanerne, allerede har opnået? Hvorfor er det akkurat disse to befolkningsgrupper, som bedst opfylder oplysningsidealerne?

 

Kilde 4.4

 

 • Hvad var ifølge Immanuel Kant, statens vigtigste rolle? Og hvorfor er republikken den bedste styreform til det formål?