Arbejdsspørgsmål til kapitel 3

 • Hvilken betydning havde kristendommen og kirken for almindelige mennesker i middelalderen?

 

 • Redegør for feudalismen og dets betydning for det enkelte individ?

 

 • Tag udgangspunkt i illustrationerne s. 59 (Den Hellige Michael) og s. 61 (Englen låser døren til helvede) i en beskrivelse af det gode liv og det syndige liv i middelalderen.

 

 • Hvilke idealer og rollemodeler var nytænkning i renæssancen, og hvilke idealer og rollemodeler har vi i dag?

 

 • Hvilken indflydelse fik renæssancen på udviklingen af styreformer? Inddrag de antikke styreformer fra kapitel 2.

 

 • Med renæssancen opstår en ny social klasse. Hvilken klasse var det, og hvilken betydning fik de for den politiske udvikling?

 

 • Hvordan ændrede reformationen på menneskets forståelse af verdenen i forhold til religion?

 

 

Kilde 3.1

 

 • Hvordan beskrives forskellen mellem Gudsstaten og den jordiske stat af Augustin?

 

 • Hvilke årsager kan Augustin have for sin beskrivelse af de hedenske stater?

 

Kilde 3.2

 

 • Med hvilket formål er kilden skrevet?

 

 • Hvordan begrunder Pave Bonafacius at mennesket skal underlægge sig kirken? 

 

Kilde 3.3

 

 • Undersøg vægmalerierne: Hvad var karakteristisk for den gode regering? Hvad var karakteristisk for den slette regering? Hvordan så der ud i det gode samfund? Diskutér, hvad denne kilde kan bruges til.

 

 • Sammenlign med i dag: Hvad mener du er ”den slette regering” og på den anden side ”den gode regering”.

 

Kilde 3.4

 

 • Hvordan påvirker det kildens troværdighed, at den er skrevet i panegyrisk stil?

 

 • Hvilke paralleller drager Leonardo Bruni mellem sin egen samtid, og det antikke Rom?

 

Kilde 3.5

 

 • Vespasiano da Bisticci tillægger bankmanden Cosimo de Medici en række positive værdier. Hvilke værdier drejer det sig om, og hvad har det med renæssancen at gøre?

 

 • Vurder ud fra kildens oprindelse, hvorvidt beskrivelsen af Cosimo de Medici er troværdig.