Arbejdsspørgsmål til kapitel 2

 • Hvorfor blev Cicero så vigtig en person, både for samtiden og for eftertiden?

 

 • Redegør for forskellene mellem de tre antikke græske styreformer. Hvilke befolkningsgrupper fik gavn af hvilken styreform. 

 

 • Hvorfor mente Cicero at den romerske republik havde den bedste styreform? Hvordan adskilte den sig fra de tre antikke græske styreformer?

 

 • Under den tidlige republik var patricierne den herskende klasse, hvordan så det ud i senrepublikken?

 

 • Hvad er forskellen på optimaterne og popularerne.  

 

 • Hvad betød det for demokratiet, at størrelsen på ens formue afgjorde hvor meget indflydelse man havde? Var den romerske republik et demokrati? 

 

 • Hvilke styreformer repræsenterede henholdsvis Cæsar og Cicero?

 

 

Kilde 2.1

 

 • Redegør for kildens indhold med særligt henblik på de græske styreformer
   
 • Hvilken styreform bliver Scipio-Africanus den Yngre fremstillet som at være en fortaler for?

 

 • Hvilke argumenter giver Cicero for at denne styreform er bedst?

 

Kilde 2.2

 

 • Slå ordet ”Demagogi” op på Internettet. Hvad er en demagog, og hvorfor bruger Cicero det som et negativt ord?

 

 • Hvad er statens primære opgave ifølge Cicero? Nævn tre andre opgaver som den moderne danske stat påtager sig.

 

Kilde 2.3

 

 • Sammenlign kilde 2.3 og kilde 2.2 med Ciceros idealbillede om ”Den gode Borger”.

 

 • Hvilken rolle spillede ”Den gode Borger” i Ciceros idealstat? 

 

Kilde 2.4 og 2.5

 

 • Redegør for kildens indhold med henblik på forfatterens syn på Cicero.

 

 • Hvilke begivenheder i sin samtid henviser Carsten Høeg til med sætningen ”[…]de store, grufulde begivenheder, der foregår omkring os”.

 

 • Hvilken betydning havde Ciceros politiske overbevisning for forfatternes fremstilling af ham.