Arbejdsspørgsmål til kapitel 1

 • Hvilke idealer fremstiller More i bogen Utopia?

 • Er Utopia lige så aktuel i dag som dengang den blev udgivet?  

 • Hvorfor førte det til terror og undertrykkelse, når man forkastede traditionen og forsøgte at indrette virkeligheden efter et utopisk ideal? (s. 15)

 

 • Kan man skabe det perfekte samfund?

 • Hvad er vigtigst: individets rettigheder eller samfundets bedste?

 

 


Kilde 1.1

 

 • Hvad skriver Thomas More i kilde 1.1 siden han var nervøs, da kilden blev udgivet?

 • Vil det arbejdsmarked som More beskriver, kunne blive realiseret i dag?

 • Hvad kunne det tænkes, at More ville opnå ved at skrive kilden?

 

 

Kilde 1.2

 

 • Hvorfor er det vigtigt at bruge definitioner? Vil kilden give mening hvis ikke forfatteren udførligt havde defineret brugen af begrebet ”utopi”?

 • Giv et eksempel på en fremtidsversion der følger definitionen på utopi-metoden.

 

Kilde 1.3

 

 • Sammenlign kilde 1.3 med kilde 1.2. Hvilke negative aspekter af utopi-metoden beskriver Krarup?

 • Benytter Krarup begrebet utopi på samme måde som kilde 1.2?

 

Kilde 1.4

 

 • Hvilken sammenhæng beskrives i kilde 1.4 mellem utopi og søgen efter en bedre verden?