Arbejdsopgaver til kapitel 4

1 - Facebook

 

Eleverne går sammen i grupper og udvælger sig en person fra oplysningstiden - prøv at undgå at for mange vælger den samme - og opret en facebookprofil for ham/hende.

 

Profilen skal være komplet med korrekt information om:

-    Profilbillede
-    Arbejde og uddannelse
-    Bopæl
-    Forhold
-    Grundlæggende oplysninger
-    Kontaktoplysninger
-    En personlig beskrivelse
-    Favoritcitater

-    Likes

 

Brug Internettet til at finde den nødvendige information om personen. De ting man ikke kan finde på nettet, må eleven selv udfylde ud fra egen fantasi (eksempelvis e-mail adresse). Efterfølgende præsenterer hver elev sin profil, med fokus på oplysningstræk ved den valgte historiske person.