Arbejdsopgaver til kapitel 3

1 - Renæssancekunst 

 

Klassen inddeles igen i grupper med tre-fire elever i hver gruppe. Hver gruppe skal følgende:
- Undersøg hvilke kunstneriske træk der prægede renæssancen.
- Brug MS paint (eller lignende) til at skabe et renæssanceværk ud fra de ovenstående karakteristika.
- Skriv en side (minimum 2400 anslag inkl. mellemrum), hvori der bliver redegjort for hvilke kunstneriske overvejelser der er blevet gjort i tegneprocessen. 

 

 

2 - Hjemmesider

 

Sammenlign følgende hjemmesider:
Danmarkshistorien.dk 
med
Søren Kretzschmer
og 
Den Store Danske


Stil følgende spørgsmål til hver hjemmeside:
- Fremgår det hvem forfatteren er?
- Er der kildehenvisninger, hvor har forfatteren sin viden fra?
- Hvor troværdig er hver hjemmeside? Kan du bruge den til en opgave?