Arbejdsopgaver til kapitel 2

1 - "Også du, min søn Brutus"

 

Klassen inddeles i grupper a fire. Hver gruppe skal tage stilling til følgende:
I år 44 før Kristi fødsel blev Gaius Julius Cæsar myrdet af en gruppe romerske senatorer. I dag er citatet ”også du, min søn Brutus” (på latin: Et tu, Brute) blevet kendt som Cæsars sidste ord. Sætningen skulle være sagt til Marcus Junius Brutus, som var en del af sammensværgelsen. Men er dette korrekt? 

 

Brug Internettet til at finde ud følgende:

- Hvilket sprog talte Cæsar, og hvad sagde han?
- Hvordan adskiller det sig fra den danske oversættelse af sætningen? 
- Hvornår findes udtrykket første gang på skrift? Hvem er primærkilden til udtrykket? 
- Hvad var Marcus Junius Brutus’ familieforhold til Cæsar?

 

Vurder ud fra de ovestående spørgsmål korrektheden af Cæsars berømte døende ord.

 

 

2 - Vandrehistorie

 

Sideløbende med denne opgave, påbegyndes en vandrehistorie i klassen. Læreren tager en elev til side og fortæller en historie. Eleven skal derefter genfortælle historien til den næste elev, som derefter selv skal genfortælle historien til næste elev. Dette fortsættes indtil alle eleverne i klassen har fået fortalt historien. Den sidste elev til at høre historien, skal så genfortælle historien for hele klassen. Eleverne må ikke tage noter undervejs, da historien skal viderebringes udelukkende fra hukommelse, og historien må kun fortælles til én person af gangen.