Arbejdsopgaver til kapitel 1

1 – En bedre verden


”Those who cannot remember the past are condemned to repeat it” – George Santayana 1906


Hvad er vigtigst i søgen efter en bedre verden? At der bliver opsat utopiske målsætninger som samfundet kan styre imod, eller bør man i stedet se tilbage i historien, på hvad der tidligere har virket (og ikke virket)? 

Men ved kun at forholde sig til det testede og prøvede, kommer der heller ikke noget nyt ind i samfundet. Kan et samfund udvikle sig uden nye ideer?
Diskutér hvorfor historie er vigtigt, når vi søger efter en bedre verden?


2 – Den fagre nye verden


Eleverne skal i grupper præsentere en fremtidsvision for året 2113. Fremtidsvisionerne skal handle om hvad eleverne mener der er galt med samfundet i dag, og koncentrere sig om styreform, økonomi og sociale relationer.

Fremtidsvisionen skal være baseret på et utopisk fremtidssyn (”[…]som indebærer en række ønskværdige ændringer i forhold til det nuværende samfund – men som ikke er så urealistisk, at utopien på forhånd må forkastes som værende uden interesse i det virkelige liv” – kilde 1.2 s. 23)