Velkommen til Statistik i økonomisk perspektiv

”Statistik i økonomisk perspektiv” introducerer grundlæggende statistik og sandsynlighedsregning, hvorefter fokus rettes mod de forskellige statistiske værktøjer og modeller. Bogen anviser, hvordan man skelner mellem de forskellige statistiske test.
I 2. udgave er praksisorienteringen styrket, og for alle de statistiske fordelinger er det illustreret, hvorledes de kan bruges i sammenhænge taget fra den virkelige verden. Eksemplerne er bl.a. hentet i den finansielle sektor, fra markedsanalyser eller data inden for salg, markedsføring og produktion. Der er tilføjet flere eksempler inden for markedsføring.
Denne gennemreviderede 2. udgave er desuden tilpasset, så den studerende kan anvende flere forskellige statistikprogrammer.

Bogen henvender sig primært til økonomiske, finansielle og samfundsvidenskabelige uddannelser: Akademiuddannelser på erhvervsakademierne, heltids (fx finansøkonom og markedsføringsøkonom) og deltids (fx finansiel rådgivning og markedsføring/afsætning) - samt HA- og HD-uddannelserne på handelshøjskolerne.