Grundlæggende statistik

Grundlæggende statistik for markedsføring og salg er en ny, praksisorienteret lærebog med eksempler fra markedsføringsverdenen. Bogen introducerer grundlæggende statistik på en let tilgængelig og underholdende måde – bl.a. er indholdet i en række kapitler udformet som fortællinger med en statistisk problemstilling i
hovedrollen.
Formålet med bogen er, at den studerende kan anvende forskellige markedsanalysemetoder og statistiske færdigheder til vurdering af data. Bogen fokuserer derfor på anvendelsen og fortolkningen af hypotesetests og
andre teknikker, og ikke på den matematiske baggrund. Desuden gennemgås bl.a.: beskrivende statistik, indledende sandsynlighedsteori, konfidensintervaller, behandling af spørgeskemaer, goodness-of-fit-test og stikprøveudvælgelse.
Bogen er rettet mod studerende på markedsføringsuddannelser, og dækker fx pensum til grundlæggende statistik på markedsføringsøkonom.