Her kan du finde relevante opdateringer

Bogens oplysninger vil blive opdateret før hvert semester.

Hvis der skulle være elementer, du gerne vil have opdateret med det samme, så skriv til os.

Opdateringer til kapitel 4 som følge af lovændringer

Der er opdateringer til s. 70, 72 og 74. Hent dem HER

Opdatering til kapitel 5

Tilføjelse til side 85

Ved lov nr. 179 af 1. marts 2016 blev reguleringsprocenten for 2016 for ejerboliger sat til 0 % i stedet for 6,6 %. Denne fastfrysning af ejendomsskattegrundlaget gælder som nævnt for ejerboliger, hvilket primært er parcelhuse, ejerlejligheder og sommerhuse. For erhvervsejendomme mv. fastholdes reguleringsprocenten på 6,6 % for 2016.

Ejendomsskatterne opkræves normalt i to rater og kommunerne, som opkræver denne, kunne ikke nå at ændre første rate. Anden rate i efteråret 2016 vil derfor for de berørte ejendomme blive reguleret, så den samlede ejendomsskat for 2016 ikke overstiger den fra 2015.

Link til beløbsgrænser for 2015

Skatteprocenter, beløbsgrænser mv. personbeskatning:

http://www.skat.dk/satser/

 

Skatteprocenter beløbsgrænser mv. erhvervsbeskatning mv.:

http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/beloebsgraenser-i-skattelovgivningen-der-reguleres-efter-personskattelovens-%C2%A7-20-2015-2016/