Opgave 1.1

Find på SKAT´s hjemmeside et eksempel på et styresignal udsendt i perioden 2010-2015 (vælg et eksempel, der vedrører indkomstbeskatning, dvs. ikke moms/energiafgifter e.l.).

Forklar kort:

1. Hvad baggrunden er for udsendelse af styresignalet?

2. Hvilken bestemmelse i skattelovgivningen styresignalet omhandler?

3. Hvad indholdet er i styresignalet?

4. Hvor længe styresignalet er gældende (hvis tidsbegrænsning)?